Zavřít reklamu

Evropská komise každý rok sdružuje vnitrostátní orgány EU, aby spolupracovaly na testování bezpečnosti výrobků prostřednictvím iniciativy nazvané Koordinované činnosti v oblasti bezpečnosti výrobků (CASP). Zkoušky se pak provádějí za přísných podmínek v akreditovaných laboratořích EU na široké škále produktů, které každoročně vybírají zúčastněné orgány dozoru nad trhem z 27 členských států EU, ale také i Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

V roce 2020 CASP otestoval 686 vzorků ze sedmi různých kategorií. Jednalo se přitom o dětské hračky, domácí venkovní hraí zařízení, dětská hnízda a pražce, kabely, malé kuchyňské spotřebiče, šperky a přítomnost nebezpečných kovů a dětské autosedačky. Jelikož spousta vzorků nesplnilo požadavky, došlo také k vydání různých doporučení a informování o rizicích v každé kategorii, k čemuž se dostaneme později.

V galerii po boku tohoto odstavce lze vidět první část testování, kdy se ověřovala bezpečnost u 507 vzorků v 6 kategoriích. Největší zastoupení mají nitrosaminy v hračkách, přičemž následují malé kuchyňské spotřebiče, elektrické kabely, venkovní hrací vybavení určené pro domácí použití, dětská hnízda, dětské přísuvné postýlky a dětské spací pytrle a dětské autosedačky. V této fázi pouze 30 % vzorků splnilo požadavky. To ale nutně neznamená, že 70 % výrobků představovalo vážné riziko. Konkrétně 34 vzorků představuje žádné riziko, 148 nízké riziko, 26 střední riziko, 47 vysoké riziko, 30 vážné riziko a u 70 vzorků doposud nebylo zjištěno. Jako nejbezpečnější se jevily elektrické kabely, kdy 77 % vzorků splnilo požadavky. Naopak neuvěřitelných 97 % vzorků u dětských hnízd, dětských přísuvných postýlek a dětských spacích pytlů nesplnilo požadavky.

Studie následně varuje, aby si lidé uvědomovali možná rizika. Určitě byste proto neměli nechávat plastové obaly v dosahu dětí, měli si dávat pozor na malé části výrobků, dávat pozor před vadnými spotřebiči, zkontrolovat, zdali dané hračky odpovídají věkové skupině dítěte, mít se na pozory před přehříváním elektrospotřebičů a dávat pozor na vadnou instalaci autosedaček. Z tohoto důvodu se pro snížení rizik doporučuje vždy pečlivě kontrolovat značení a řídit se návody, nakupovat pouze ve specializovaných obchodem (zdali je to možné), dohlížet na děti za všech okolností, kupovat pouze výrobky s označení CE, vždy prodejci či výrobci nahlásit bezpečnostní problém, nesvěřovat dětem produkty, které pro ně nejsou určeny, a vždy je používat pouze k účelu, ke kterému jsou zamýšleny.

Jelikož je navíc stále vyšší zájem o on-line nakupování, tak se v rámci testování CASP Online 2020 otestovaly i šperky na přítomnost nebezpečných kovů. Jedná se především o předměty, které lze objednat takzvaně on-line. V tomto případě si experti posvítili na 179 vzorků, přičemž 71 % z nich jsou určeny pro dospělé, zatímco zbylých 29 % jsou přímo pro děti. Z tohoto množství 63 % vzorků splnilo požadavky a 37 % nikoliv. CASP u těchto šperků varuje před riziky alergických reakcí a možnosti požití nebezpečných kovů. Z tohoto důvodu doporučuje nenosit šperky během spánku a vždy dávat pozor na děti. U těch je navíc důležité kontrolovat, zdali si šperky nedávají do úst.

Doporučení

Pro každou z těchto kategorií produktů byla z provedeného testu odvozena sada doporučení. Na co si tedy dát pozor a co můžete udělat pro snížení rizik?

Dětské hračky

Na co si dát pozor?

 • Vždy si přečtěte označení a varování. Často se poskytuje návod, v jakém věku si děti mohou bezpečně hrát s hračkou.
 • Přírodní kaučuk může způsobit závažné alergické reakce, proto si dejte pozor na varování týkající se latexu.
 • Při nákupu online se ujistěte, že jsou k dispozici všechny správné informace, abyste si je mohli před nákupem zkontrolovat.

Co můžete udělat pro snížení rizik?

 • Dohlížejte na děti po celou dobu! Vždy, když si děti hrají, by měl být přítomen dospělý.
 • K nafukování balónků použijte vzduchová čerpadla. Nedávejte špatný příklad tím, že si dáte balónky do úst.
 • Obal zlikvidujte opatrně. Nenechávejte volně ležet kousky plastu.
 • Přečtěte si varování před tím, než dáte dětem přístup k hračkám, a uschovejte všechna označení pro referenci.

Domácí venkovní hrací zařízení

Na co si dát pozor?

 • Vždy si přečtěte označení a varování. Často se poskytuje návod, v jakém věku si děti mohou bezpečně hrát s hračkou.
 • Přírodní kaučuk může způsobit závažné alergické reakce, proto si dejte pozor na varování týkající se latexu.
 • Při nákupu online se ujistěte, že jsou k dispozici všechny správné informace, abyste si je mohli před nákupem zkontrolovat.

Co můžete udělat pro snížení rizik?

 • Dohlížejte na děti po celou dobu! Vždy, když si děti hrají, by měl být přítomen dospělý.
 • K nafukování balónků použijte vzduchová čerpadla. Nedávejte špatný příklad tím, že si dáte balónky do úst.
 • Obal zlikvidujte opatrně. Nenechávejte volně ležet kousky plastu.
 • Přečtěte si varování před tím, než dáte dětem přístup k hračkám, a uschovejte všechna označení pro referenci.

Dětská hnízda, lůžkové pražce, spacáky

Na co si dát pozor při nákupu a používání dětská hnízda, lůžkové pražce a spacáky?

 • Věnujte zvláštní pozornost varováním, značením a instrukcím.
 • Zkontrolujte standardy platné pro tyto produkty a proveďte vlastní bezpečnostní kontroly. Například stahovací šňůry by neměly být delší než 220 mm. Využijte svou měřicí pásku dobře!
 • Zkuste nakupovat ve specializovaných obchodech, pokud je to možné, jejich zaměstnanci budou lépe připraveni vám pomoci.

Co můžete udělat pro snížení rizik?

 • Pečlivě sledujte svolávací kampaně. Pokud vlastníte výrobek, který je stažen z oběhu, okamžitě jej přestaňte používat a řiďte se pokyny pro odvolání.
 • Dávejte pozor na plastové obaly a uchovávejte je mimo dosah dětí.
 • Pečlivě si přečtěte a dodržujte montážní pokyny vedle pražců a ujistěte se, že jsou správně připevněny k posteli. Pokud je dítě ponecháno bez dozoru, zkontrolujte, zda je sklopná strana vzhůru a zda jsou zablokována kola.
 • Vždy sledujte děti, když jsou v dětském hnízdě, a vyhněte se umístění dětských hnízd do postele.

Kabely

Na co si dát pozor při nákupu kabelů?

 • Zajistěte, aby byl k produktu přiložen bezpečnostní údaj, měl by být vždy zřetelně zobrazen.
 • Vždy zkontrolujte obal a označení na kabelovém výrobku, ujistěte se, že je navržen pro to, k čemu ho chcete použít. Budete ho používat venku nebo uvnitř? Ujistěte se, že kupujete správný typ.
 • Pečlivě zkontrolujte samotný produkt. Kupujte jej pouze tehdy, pokud se zdá, že je dobře vyrobený. Pokud zvenčí vypadá, že je v dobrém provozním stavu, je pravděpodobné, že to platí pro interiér.
 • Je k produktu přiložena podrobná informace o výrobci? Podrobnosti o původu produktu jsou vždy uklidňující.
 • Zkuste nakupovat ve specializovaných obchodech, pokud je to možné, jejich zaměstnanci budou lépe připraveni vám pomoci.

Co můžete udělat pro snížení rizik?

 • Ujistěte se, že je výrobek schopen zvládnout výkon elektrického proudu, kterým jej dodáváte. Přehřátí může způsobit roztavení okolních plastů a potenciální vystavení živých částí.
 • Tyto výrobky nejsou hračky, zajistěte, aby se od nich děti držely dál.
 • Vždy postupujte podle pokynů. Správné používání těchto produktů je zásadní.

Malá kuchyňská topná zařízení

Na co si dát pozor při nákupu a používání malých kuchyňských spotřebičů:

 • Zkontrolujte na obalu případná bezpečnostní označení a výstražné značky a věnujte jim velkou pozornost. Na výrobku by měly být jasně uvedeny bezpečnostní informace.
 • Pokud výrobek vypadá zvenčí poškozený, pravděpodobně bude stejný i uvnitř. A co nevidíte, před tím se nemůžete bránit.
 • Zkontrolujte, zda produkt obsahuje informace o výrobci, je důležité mít jejich podrobnosti, pokud narazíte na problém.
 • Zkuste nakupovat ve specializovaných obchodech, pokud je to možné, jejich zaměstnanci budou lépe připraveni vám pomoci.

Co můžete udělat, abyste předešli nehodě díky produktu, který nesplňuje požadavky?

 • Následuj instrukce! Vždy se ujistěte, že jim rozumíte, řádně se jimi řídíte a spotřebiče používejte pouze k určenému účelu.
 • Umístěte spotřebič mimo dosah malých dětí a mimo hořlavé materiály, jako jsou záclony.
 • Uvědomte si rizika i pro větší děti – milují pomoc v kuchyni, ale tyto spotřebiče se mohou zahřát!

Nebezpečné kovy v klenotnictví

Na co si dát pozor při nákupu šperků?

 • Jeden ze tří produktů testovaných během této činnosti obsahoval nebo uvolňoval nadměrné množství nebezpečných kovů, buďte proto obzvláště opatrní při nákupu šperků.
 • Podle článku 33 nařízení REACH ((ES) 1907/2006), na dotazy spotřebitelů ohledně přítomnosti látky vzbuzující velmi velké obavy ve špercích je třeba odpovědět do 45 dnů. Využijte svého práva vědět a dvakrát si zkontrolujte, co kupujete.

Co můžete udělat pro snížení rizik?

 • Sledujte děti. Olovo má sladkou chuť, což je může povzbudit k tomu, aby si do úst vkládali šperky. Pokud dítě spolkne šperk, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Přestaňte nosit šperky, pokud způsobují alergickou reakci. Pokud se u vás objeví alergické příznaky, přestaňte šperky okamžitě nosit a vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Nenoste šperky, když spíte. Šperky, které uvolňují nadměrné množství niklu a přicházejí do dlouhodobého kontaktu s pokožkou, mohou zvýšit zdravotní rizika pro spotřebitele. Menší šperky můžete omylem spolknout, když spíte.

Autosedačky

Na co si dát pozor při nákupu dětské autosedačky?

 • Vždy zkontrolujte obal a označení. Ujistěte se, že rozumíte pokynům a značení produktů a že jsou bezpečnostní informace zřetelně zobrazeny.
 • Seznamte se s příslušnými bezpečnostními předpisy. Sedadla typu R129 musí splňovat přísnější požadavky než sedadla typu R44. To může být důležité vzít v úvahu při nákupu.
 • Zkuste nakupovat ve specializovaných obchodech, pokud je to možné, jejich zaměstnanci budou lépe připraveni vám pomoci.

Co můžete udělat pro snížení rizik?

 • Vždy dodržujte pokyny, je obzvláště důležité, aby rodiče nebo pečovatelé věnovali pozornost montážním pokynům a pečlivě je dodržovali. Pokud pokyny nejsou jasné, je nejlepší se vrátit k výrobci, dovozci nebo specializované prodejně, kde byl výrobek zakoupen, abyste se ujistili, že je sedačka správně upevněna a děti jsou správně přeškoleny.
 • Zajistěte správnou velikost sedačky pro dítě i pro vozidlo, do kterého bude sedačka montována.
 • Přepravujte své děti co nejdéle v poloze zády ke směru jízdy, dokud nedosáhnou největší hmotnosti nebo výšky povolené v pokynech. Cestování v této poloze může být pro menší děti bezpečnější, protože sedadlo absorbuje více energie nárazu a chrání hlavu, krk a páteř.

Dnes nejčtenější

.