Zavřít reklamu

Tisková zpráva: Eaton, přední globální společnost v oblasti distribuce elektrické energie, letos oslaví 10. výročí otevření svého Eaton Evropského Inovační centra (EEIC) v Roztokách u Prahy. Cílem centra je vyvíjet technologie a produkty, které na globální úrovni pomohou s rozvojem konceptu udržitelné budoucnosti a dalších inovativních přístupů pro efektivnější a bezpečnější řízení spotřeby elektrické energie. „V Roztokách vyvíjíme špičkové produkty a technologie, které nám pomohou řešit složité energetické otázky budoucnosti. Pracujeme také na projektech zabývajících se úsporu paliva, funkční bezpečností a inteligentními prvky,“ říká Luděk Janík, Site Leader EEIC.

Tým prvotřídních inženýrů a výzkumných pracovníků z více než dvaceti zemí světa se z původních šestnácti členů rychle rozrostl na současných 170 a plánuje se jeho další rozšíření. „Jsme velice hrdí na to, že se nám daří pro Roztoky získávat ty nejlepší talenty a zkušené inženýry z celého světa. To nám dává možnost přicházet se skutečně inovativními nápady a pro určité produktové oblasti být v popředí inovací,“ pokračuje Luděk Janík. Ve výzkumném centru v současné době působí více než deset výzkumných týmů, které kromě vlastní expertízy využívají hlavně možnost mezioborové spolupráce, která je pro vývoj moderních produktů nezbytností.

eaton 4

Úspěchy EEIC jasně dokazuje skutečnost, že za svojí existenci požádalo centrum již o více než šedesát patentů a deset z nich skutečně získalo. Jednalo se hlavně o patenty za projekty z oblasti automobilového průmyslu, spínání a jištění silové elektřiny a průmyslové automatizace.

EEIC je jedním z šesti hlavních inovačních center společnosti Eaton na světě a jediným takovým centrem v Evropě. Další najdeme ve Spojených státech amerických, v Indii nebo v Číně. Kromě řešení pro budoucnost spolupracovalo EEIC také na mnohých projektech, jejichž využití se již přesunulo z vývoje do praxe a které jsou využívány po celém světě. Jako příklad můžeme uvést systém pro chytrou domácnost xComfort nebo přístroje AFDD, které jsou určené pro detekci výskytu oblouku v elektrické instalace.

Dekáda inovací 

EEIC vzniklo v roce 2012 a již o rok později přihlásilo svůj první patent, který také získalo. Jednalo se o patent z oblasti řešení pro automobilový průmysl. „Pro nás mělo získání tohoto patentu vlastně takovou symbolickou hodnotu. Byl to náš první patent a zrovna v oblasti, která se váže k samotným počátkům naší společnosti. Ta v roce 1911 vznikla právě jako dodavatel řešení pro rychle se rodící automobilový průmysl,“ vysvětluje Luděk Janík.

eaton 1

Roztocký tým se rok po otevření centra rozrostl na více než padesát osob a v roce 2015 se přestěhoval do nově postavené budovy. Ta inženýrům nabízí kvalitní zázemí pro výzkum a vývoj, včetně moderních laboratoří vybavených veškerou nezbytnou technikou. Výzkumné týmy se tak mohou plně soustředit na vývoj nejmodernějších produktů a technologií pro elektrické, automobilové, letecké a IT systémy nové generace. Zaměření centra se postupně rozšířiloo další nové oblasti, která zahrnují především Výkonovou elektroniku, Software, Elektroniku a řízení, Modelování a simulace elektrických oblouků. „Snažíme se maximálně investovat do vybavení, které naše týmy potřebují pro svojí práci. V roce 2018 jsme navrhli a spustili nejvýkonnější superpočítač společnosti Eaton, který nám pomáhá vyvíjet zásadní komponenty jako elektrické jističe, pojistky a nebo rozváděče odolné před zkraty,“ říká Luděk Janík.

EEIC je od svého vzniku velmi aktivní v oblasti spolupráce s prestižními partnery z akademického světa. Aktivně spolupracuje kromě ČVUT také s Brněnskou technickou univerzitou, Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (ČVUT), Regionálním inovačním centrem elektrotechniky při Západočeské univerzitě, Masarykovou univerzitou a RWTH Aachen University. V rámci těchto partnerství se EEIC zapojilo do několika významných inovačních projektů podporovaných vládou České republiky a také získalo financování od Evropské unie. „V této oblasti se věnujeme hlavně projektům pro Průmysl 4.0, vývoji rozváděčů bez použití nebezpečného skleníkového plynu SF6, nové generaci elektrických jističů, mikrosítí a různým platformám pro využití v globálním posunu k elektrifikaci dopravy,“vysvětluje Luděk Janík.    

eaton 3

Udržitelná budoucnost

EEIC v současné době zaměstnává 170 odborníků a do roku 2025 plánuje jejich počet zvýšit na 275. Jejich hlavním úkolem bude práce na projektech, které jsou důležité pro udržitelnou budoucnost a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, která bude jasně definována decentralizovanou výrobou elektrické energie, elektrifikací a digitalizací rozvodu energie. „Budeme se zaměřovat na vyvíjení nových přístupů, současně ale bude naším úkolem také vylepšování stávající produktů společnosti Eaton tak, aby byly efektivnější a odpovídaly zásadám udržitelného rozvoje,“ uzavírá Luděk Janík. V EEIC v současné době vzniká nové oddělení pro Energetický přechod a digitalizaci. To se bude věnovat projektům v oblasti začleňování budov pro procesu energetického přechodu skrze využívání obnovitelných zdrojů energie, infrastruktury pro elektromobily a zařízení pro ukládání energie. Plánuje se také rozšíření týmu pro eMobilitu a letectví.

Dnes nejčtenější

.