Zavřít reklamu

Tisková zpráva: Společnost Eaton zabývající se inteligentním řízením energie oznámila, že se stává součástí  evropského výzkumného a inovačního projektu, jehož cílem je vývoj integrovaných technologií a obchodních modelů nezbytných pro podporu hromadného nasazení infrastruktury nabíjení elektrických vozidel.

Nově zahájený projekt FLOW, jehož hodnota přesahuje 10 milionů USD, je podporovaný výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizon Europe a potrvá čtyři roky do března 2026 se zaměřením na kompletní řetězec nabíjení elektrických vozidel. Projektové konsorcium zahrnuje 24 externích partnerů a šest předních univerzit z celé Evropy a povede ho Fundació Institut De Recerca En Energia De Catalunya.

eaton 2

Role společnosti Eaton v celém projektu bude zahrnovat další práci na vývoji technologií pro nabíjení elektrických vozidel a rovněž využití řešení vycházející z celkové strategie společnosti    nazvané Budovy jako síť (Buildings as a Grid), které spojuje energetické potřeby budov a elektrických vozidel s možností vytváření udržitelné energie přímo v budově.

Výzkum a vývoj se zaměří na V2G, tedy napojení vozidla na síť, ale také V2X možnosti, kdy se vozidla dají propojit s jakýmkoliv dalším prvkem k dosažení větší flexibility, DC-DC nabíjení, které poskytuje vetší kvalitu a možnost kontroly a další práci na systému řízení energie Budova jako síť, který podporuje možnost předpovídat, optimalizovat a dále řídit. Aby bylo možné všechny tyto technologie spojit do jednoho komplexního řešení, bude na projektu spolupracovat několik oddělení společnosti Eaton, jako Eaton Research Labs a Eaton Centrum pro inteligentní energii v Dublinu.

„S rostoucí popularitou elektrických vozidel v celé Evropě je naléhavě zapotřebí komplexní řada plně integrovaných nabíjecích technologií pro podporu hromadného nasazení a spuštění nových služeb,“ říká Stefan Costea, regionální technologický manažer, Eaton Research Labs. „Jako klíčový partner v konsorciu FLOW jsme nadšeni, že vyvíjíme optimální řešení pro nabíjení elektromobilů, V2G, V2X a energetický management. Tyto technologie budeme testovat ve třech testovacích laboratořích – v Evropském inovačním centru Eaton v Praze, na a ve Fundació Institut De Recerca En Energia De Catalunya v Barceloně. Navíc se  také s pomocí našich systémů pro řízení energie zapojíme do rozsáhlých technologických projekt a testů v Římě a v Kodani.“

eaton eu 2

Na projektech v Praze a Barceloně bude Eaton úzce spolupracovat s Helioxem, lídrem na trhu s řešeními pro rychlé nabíjení. University College Dublin a Maynooth University budou se společností Eaton spolupracovat v Irsku, zatímco RWTH Aachen University v Německu bude partnerem na technickoekonomické analýze případů použití infrastruktury pro nabíjení elektromobilů v Praze. V Římě a Kodani bude Eaton dále spolupracovat na interoperabilitě systému energetického managementu s významnými přenosovými a distribučními společnostmi ENEL, Terna a Aretia rovněž s akademickými partnery z RSE Italy a Technické univerzity v Dánsku.

eaton eu 1

„Integrací nabíjecí infrastruktury do budov podporujeme rychlý přechod na elektrická vozidla v rámci energetického přechodu a jsme velmi hrdí na to, že intenzivně investujeme do lidí, technologií a programů, abychom podpořili globální směřování k nízkouhlíkové budoucnosti,“ dodává Tim Darkes, prezident, Corporate and Electrical, EMEA, Eaton, k zapojení společnosti v konsorciu FLOW.

„Neustále hledáme příležitosti, jak propojit náš globální dosah a odborné znalosti se špičkovými  průmyslovými a akademickými partnery, abych tak ještě posílili naše inovační úsilí,“ dodává Jörgen von Bodenhausen, senior manažer, Government Programs, Eaton. „Od správy energie v budově až po nabíjení stejnosměrným proudem (DC-DC nabíjení), naše práce v rámci konsorcia bude mít za cíl prosadit nová řešení, která urychlí komercializaci a masové nasazení infrastruktury pro nabíjení elektrických vozidel a vytvoří zcela nové podmínky a příležitosti pro firmy i drobné zákazníky.“

Dnes nejčtenější

.